` Credinta Glas Comun
CREDINŢA - GLAS COMUN
Credinta - Glas Comun

Grupul Şcolar Industrial "Doctor Florian Ulmeanu" ULMENI - Maramureş,
Şcoala cu clasele I - VIII BĂIŞOARA - Cluj
prezintă

"CREDINŢA-GLAS COMUN"

PROIECT EDUCAŢIONAL PRIN CORESPONDENŢĂ

DURATA PROIECTULUI 2 ANI: 2007-2009

Argument

În şcoala noastră religia este o materie foarte îndrăgită de elevi, la care aceştia participă cu mare plăcere. Aceasta contribuie la cunoaşterea şi respectarea valorilor morale creştine de către elevii noştri. în întâlnirile Consiliului elevilor, acestia şi-au manifestat dorinţa de a participa la diferite concursuri pe teme religioase.
Există situaţii în care apar bariere de comunicare între elevi, având drept cauze lipsa de experienţă cât şi lipsa spiritului de echipă..
Acest parteneriat sprijină dezvoltarea unei atitudini pozitive, care să armonizeze relaţiile cu sine şi cu ceilalti, cu mediul inconjurator, cu traditiile strămoşeşti şi se îndreapta spre stabililirea unor reale punţi de comunicare între elevii şi cadrele didactice din cele două scoli partenere.
Consider că relatia de prietenie nu este numai o posibilitate, ci şi o necessitate. La aceasta vârstă, copiii au nevoie să înveţe, sa ia în considerare punctul de vedere al altor copii, să facă schimb de idei şi să înţeleagă mai bine experienţele prietenilor lor,de a lega prietenii.

Descrierea proiectului

SCOPUL PROIECTULUI:

Extinderea modalităţilor de cunoaştere a învăţăturii religiose, dezvoltarea gândirii obiective şi întărirea spiritului de cooperare, între elevi, prin aplicarea unor metode moderne cu mare eficienţă instructiv educativă.

Obiective specifice

Privind elevii implicati in proiect:

Dezvoltarea capacitatilor de comunicare intre elevii scolilor partenere;
Stimularea imaginatiei, a creativitatii, a spiritului de competitie;
Constientizarea afectivităţii de grup ca suport al prieteniei şi dovedirea unui comportament asertiv
Consolidarea şi fixarea cunostiinţelor religioase.

Privind cadrele didactice

Incurajarea cadrelor didactice pentru crearea unui climat educational care sa favorizeze dezvoltarea unor trasaturi de caracter;
Realizarea unui management de calitate la nivelul clasei si a unei comunicari optime intre scoala si familiile elevilor scolilor afiliate in proiect;
Aplicarea unor metode si tehnici noi de lucru cu elevii.

Privind părinţii şi ceilalţi parteneri educaţionali:

Constientizarea parintilor cu privire la rolul pe care-l au in educarea copiilor din perspective dezvoltarii spiritului de comunicare şi prietenie;

Implicarea parintilor şi colaboratorilor in actiunile promovate de scoala.

Grupurile tinta

Elevii claselor a VI – a din şcolile partenere în proiect.
Părintii acestora.
Cadrele didactice din şcolile partenere.