` Credinta Glas Comun
CREDINŢA - GLAS COMUN
Credinta - Glas Comun

Grupul Şcolar Industrial "Doctor Florian Ulmeanu" Ulmeni, judeţul Maramureş.

Director coordonator: Leta Carmen
Director adjunct: Puşcaş Aurora

Şcoala cu clasele I-VIII Băişoara, judeţul Cluj.

Director: Luca Mircea

Coordonatori proiect

Profesor diriginte SORINA BOTIŞ
Profesor diriginte ANIŞOARA LUCA

Rezultate aşteptate

Comunicarea prin corespondenţă a elevilor din cele două şcoli.
Realizarea activităţilor specifice propuse de proiect (scrisori, felicitari, pliante şi fotografii).
Împărtăşirea unor gânduri (trăiri) din experienţa personală.
Sărbătorirea zilei de 1 IUNIE - ZIUA COPILULUI
Expoziţia şi prezentarea imaginilor religioase din fotografiile realizate de elevi.

Indicatori de performanta

-elaborarea scrisorilor,pliantelor,fotografiilor
-schimb de materiale didactice intre scolile implicate in proiect

Monitorizarea si evaluarea

1. Aplicarea proiectului va fi urmarita in fiecare etapă, punându-se accent pe munca efectiva cu copii. Efectul schimbului de informatii asupra gândirii elevilor va fi evaluat pe baza unor evaluari la final de proiect.

2. Aprecierea elevilor care au contribuit cel mai mult la realizarea acestei activităţi de către colegii lor – participanţi, de către consilierul pe probleme educative din şcoală .

Resurse

- resurse materiale: - cameră foto, calculator, imprimantă, hărtie şi panou
- diverse prăjituri făcute de părinţi şi aduse de elevi lor pentru concursul "Cea mai gustoasă prăjitură"; dulciuri, rechizite şi cărţi pentru premierea concurenţilor (furnizate de sponsori); diplome realizate pe calculator; calculator şi staţie pentru muzică.
- resurse umane implicate: cadre didactice, elevi, părinţi, colaboratori, sponsori.
- resurse financiare: - sponsorizări din partea părinţilor.
- deplasarea elevilor pe ruta Ulmeni - Băişoara, se va face cu microbuzul Gr. Şc. Ind. "Dr. Florian Ulmeanu" din Ulmeni.

Publicitate şi comunicare

Prezentarea proiectului în cadrul Consiliului profesoral, Comisiei metodice artă-religie-sport
Afişe în scoală / clasa, întălniri cu părinţii.
Activităţile vor fi descrise pe site-ul scolii.

Acreditare/Certificare

La finalul proiectului profesorii participanti vor primi adeverinţe de participare din partea conducerii scolii, precum si diplome.
Elevii participanti vor primi diplome de participarecu titlul proiectului şi şcolile implicate.

Comisia de jurizare

Coordonatorii proiectului
Directorii şcolilor partenere
Consilierul educativ din şcoală
Profesorii de religie
Preşedinţii comitetelor de părinţi al claselor din şcolile partenere
Preoţii parohiilor Ulmeni şi Băişoara
Primarii localităţilor Ulmeni şi Băişoara

Obiectivele colaborarii

● Cunoaşterea scopului acestui parteneriat de către elevi, cadre didactice, părinţi şi parteneri.
● Asigurarea condiţiilor optime de realizare a activităţilor incluse în calendar;
● Sprijinirea coordonatoriilor proiectului în desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor planificate;
● Mediatizarea activităţilor desfăşurate în acest proiect;
● Mobilizarea parinţilor elevilor în desfăşurarea activităţilor.

Cadre didactice implicate în proiect: Puşcaş Aurora, Pinte Camelia, Botiş Sorina, Tămăşan Florica, Lupşa Simona, Sas Şimon Magdalena, Luca Mircea, Luca Anişoara, Luca Gavril, Luca Carmen, Vlad Voichiţa.